Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Dobiegły końca wakacje a w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek oznajmiający rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Dzieci i młodzież wróciła do zajęć programowych a po zajęciach programowych rozwijać będzie swoje pasje poza murami szkoły. Dla tego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nas rodziców DB PATRON sp. z o.o. daje możliwość nabycia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przygotowanego w kilku wariantach cenowych i zakresowych. Co m.in. wyróżnia ofertę:

 • W zakresie podstawowym TU odpowiada za amatorskie uprawianie sportów w tym także wymienionych sportów walki karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum polonicum
 • W zakresie podstawowym TU zwraca koszty za poszukiwanie dziecka do 5 000 zł
 • W zakresie podstawowym TU zwraca koszty psychologa po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku
 • Uszkodzenie ciała – progresja powyżej 25% trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Poważne zachorowania – odpowiedzialność za zdiagnozowanie PIMS-TS
 • wysokie limity na koszty leczenia i rehabilitacji

Z myślą o klasach mundurowych, oddziałach przygotowania wojskowego (OPW) nasza propozycja obejmuje również:

 • W zakresie podstawowym TU przyjmuje odpowiedzialność za nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie powstałe wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju bronią podczas zajęć organizowanych przez placówkę oświatową w ramach prowadzonego programu edukacyjnego oraz wiele innych udogodnień zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).

Aby zapoznać się ze szczegółami poszczególnych wariantów i przystąpić do jednego z nich wystarczy kilka prostych kroków:

 1. Wejdź na stronę szkola.compensa.pl
 2. Wpisz hasło: 994138
 3. Wybierz jeden z interesujących cię wariantów
 4. Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę (zostanie przesłana na wskazany adres e-mail)

Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r. – 24 godziny na dobę przez cały rok (w szkole, domu, wycieczkach i na wakacjach, obozach szkoleniowych).

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.