„Transport”

Bardzo atrakcyjna cena za polisy chroniące pojazdy i przewożony ładunek, standardowe i niestandardowe ryzyka objęte umową ubezpieczenia znacząco wykraczające poza przyjęte na rynku transportowym normy, a wszystko to poparte solidną i profesjonalną obsługą szkód, która wyróżnia nas od wielu innych firm zajmujących się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Tak wyglądają programy ubezpieczenia aranżowane i obsługiwane przez DBPATRON dla firm z branży transportowej.

„Budownictwo”

DB PATRON współpracuje z wieloma firmami z branży budowlanej w Polsce. Wiedza zdobyta od lat podczas licznych analiz kontraktów naszych Klientów umożliwiła naszej spółce przygotowanie specjalnego programu ubezpieczeniowego dla budownictwa.
Dla Firm obsługiwanych przez DB Patron opracowujemy najistotniejsze ubezpieczenia dla tej branży:

  • umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zawierane na okresy roczne, kilkuletnie, bądź dla danego kontraktu,
  • gwarancje ubezpieczeniowe (zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki). Ich treść często w imieniu Klienta negocjujemy z Gwarantem lub Zamawiającym.
  • ubezpieczenia budowlano – montażowe, dla których zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej każdorazowo dostosowujemy do negocjowanego przez naszego Klienta kontraktu.
  • Ubezpieczenia mienia oraz posiadanego sprzętu budowlanego – zabezpieczamy zarówno obiekty należące do Klienta jak i sprzęt budowlany wykorzystywany do prowadzonej działalności.

„Urzędy, szkoły, inne instytucje publiczne”

Ubezpieczamy wiele podmiotów z tego sektora wykorzystując do tego celu zarówno konkursy ofertowe jak i drogę zamówień publicznych. W każdym przypadku indywidualnie analizujemy i podpowiadamy naszym Klientom najkorzystniejszy sposób uzyskania optymalnej oferty ubezpieczenia.
Dla Urzędów Miast i Gmin stosujemy wspólny program ochrony ubezpieczeniowej dla wszystkich podległych placówek, dzięki czemu uzyskujemy wymierne korzyści finansowe oraz zdecydowanie szerszy zakres ubezpieczenia. Zapewniamy prowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowań przetargowych.

„Służba zdrowia”

Posiadamy doświadczenie w identyfikacji ryzyka i analizie zagrożeń w Służbie Zdrowia. Nasza współpraca z podmiotem medycznym oparta jest na głębokiej analizie obowiązujących procedur, na jej podstawie wskazujemy zakresy możliwe do poprawy co w przyszłości skutkuje zmniejszeniem ryzyka powstania szkód zarówno z zakresu odpowiedzialności cywilnej jak i mienia Szpitala lub innego podmiotu z tego sektora. Opracowujemy programy ochrony ubezpieczeniowej, prowadzimy postępowania przetargowe, nadzorujemy proces likwidacji szkód.

„Przemysł”

Obsługujemy firmy prowadzące bardzo zróżnicowaną działalność, poczynając od produkcji specjalistycznych maszyn i urządzeń po potężne pojazdy wykorzystywane w przemyśle kolejowym. Zapewniamy pomoc w aranżowaniu pokrycia dla szkód w specjalistycznych maszynach i urządzeniach wykorzystywanych do produkcji powstałych wskutek zdarzeń losowych, awarii.