Wybrane Ubezpieczenia działu I:
 • Grupowe Ubezpieczenie pracownicze
 • Ochronne
 • Inwestycyjne
 • Zdrowotne
 • Medyczne
 • Pracownicze programy emerytalne
Wybrane Ubezpieczenia działu II:

Ubezpieczenia mienia:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie

 

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie autocasco
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie assistance

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności posiadanego mienia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, przewoźnika

 

Ubezpieczenia techniczne:

 • Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
 • Ubezpieczeni utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
 • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkód budowlano- montażowych

 

Ubezpieczenia finansowe:

 • Gwarancje
 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego