Informacje o firmie

Prowadzimy działalność brokerską od 2006 roku, najpierw pod nazwą Dom Brokerski „PATRON”, a od 2014 roku działamy w nowej formie jako DB PATRON sp. z o.o.

Od tego czasu zaufało naszej obsłudze wielu Klientów. Opracowujemy programy ubezpieczeniowe dla firm zajmujących się produkcją, handlem, transportem krajowym i międzynarodowym, budownictwem. Ubezpieczamy także jednostki samorządowe.

Nasze doświadczenie oparte jest zwłaszcza na wieloletniej pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych. Pracownicy DB Patron dzięki uczestnictwu w różnych szkoleniach i seminariach na bieżąco analizują zmiany w ustawach ubezpieczeniowych jak i oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktach.

Jako rzetelny partner w biznesie, po dokonanej analizie prowadzonej przez Klienta działalności przedstawiamy alternatywne rozwiązania niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej.

Stawiamy na wysoką jakość obsługi dlatego też każdy z naszych klientów ma dedykowaną osobę do spraw związanych z wystawianiem dokumentacji ubezpieczeniowej jak i do likwidacji szkód. W razie zaistnienia szkody reprezentujemy klienta w relacjach z ubezpieczycielem, co ułatwia i przyśpiesza proces likwidacji szkód.

Naszą dewizą jest przede wszystkim komfort Klienta i zapewnienie mu poczucia pewności i stabilności w prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie jesteśmy jedną z największych firm brokerskich działających na południu Polski o znaczącym udziale w rynku pośrednictwa ubezpieczeń gospodarczych.

timeline_pre_loader

Miliardy złotych

To wartości majątku klientów ubezpieczonych za naszym pośrednictwem.

Ponad 10.000 pojazdów

Obsługujemy ponad 70 flot samochodowych, które dysponują ponad 10.000 pojazdów.

4.700.000,00 PLN

To największa szkoda w mieniu zlikwidowana z udziałem Domu Brokerskiego PATRON.

Ponad 1500 zlikwidowanych szkód w skali roku

Ponad 1500 szkód rocznie likwidowanych jest z naszym udziałem.

500 gwarancji ubezpieczeniowych

8 największych ubezpieczycieli wystawia za naszym pośrednictwem przeciętnie ponad 500 gwarancji ubezpieczeniowych chroniących postępowania przetargowe oraz zawierane przez naszych klientów kontrakty. Gwarancjami zabezpieczamy umowy zawarte na wielomilinonowe kwoty. Realizujemy zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki.