ZPI.272.25.2019, Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: zamówienie na świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, numer 55/19

W tej chwili nie ma zamówień publicznych do wyświetlenia!

Sprawdzaj jednak często ta stronę. Gdy nowe ogłoszenie publiczne zostaje ogłoszone, jego szczegóły pojawią się właśnie w tym miejscu.